Visie

Als vaste gezinsouders willen wij de kinderen een veilige leefomgeving bieden van
waaruit zij op kunnen groeien en bloeien tot evenwichtige mensen.
Samen met de kinderen gaan we werken aan begeleiding naar een zo zelfstandig mogelijk
bestaan op het gebied van o.a. omgang met andere mensen, sociale vaardigheden, waarden en normen,
financiën, hygiëne, huishoudelijke taken en leren omgaan met de eigen beperkingen.
Wij willen kinderen helpen zich te ontplooien elk op hun eigen manier.
Elk kind is hierin uniek en verdient een eigen benadering, rekening houdend met hun
mogelijkheden. Waar nodig zoeken wij hierbij ook naar samenwerking met andere deskundigen zodat
de kinderen zich gelukkig en waardevol kunnen voelen.
Regelmatig hebben wij overleg met onze behandel coördinator over de kinderen.


Door ons kleinschalige gezinshuis kunnen wij 24 uurs opvang bieden voor kinderen. Daardoor
kunnen wij de kinderen ook individuele aandacht bieden, indien nodig één op één. Ook is het
erg fijn en duidelijk voor kinderen dat ze te maken hebben met vaste gezinshuisouders, dus
een vast aanspreekpunt , duidelijkheid en structuur.
Wij hebben in de loop van de afgelopen jaren ervaren dat het voor de kinderen erg
prettig is dat iedereen hetzelfde is in ons gezinshuis.
De kinderen die in ons gezinshuis wonen, wonen allemaal niet meer bij hun biologische
ouders en dat geeft ook een onderlinge band.


Kinderen/jongeren die in staat blijken te zijn om begeleid zelfstandig te kunnen gaan wonen willen wij niet zomaar loslaten maar ook ambulant blijven ondersteunen met de achtervang van het gezinshuis. Waar nodig helpen wij de jongeren met het vinden van geschikte huisvesting.

© 2013 Driestroomhuis Klim-op